I dag tänkte jag prata lite om varför man ska sätta upp mål. Om man vill skapa sig en förändring är det viktigt att arbeta med målsättning. För att skapa en hållbar förändring så behöver du veta vad du strävar efter. Jag tycker det är bra att sätta upp ett mål och sedan bryta ner målet i mindre delmål. Börja med att visualisera dig ditt mål, upplev ditt mål i sinnet, hur känns det när du har uppnått ditt mål? Backa sedan tillbaka och fundera på vilka steg/delmål du behöver åstadkomma för att nå dit.

Mitt förslag är att du sätter upp följande:

  • Ett kortsiktigt mål som gäller för 0-3 månader
  • Ett lite längre mål som gäller för 3-12 månader
  • Ett långsiktigt mål som gäller för 1-5 år

Jag tycker att det är bra att dela upp sina mål lite, så att du får fundera lite på vad du vill göra både nu och om några år. Dela sedan upp dem i mindre delmål och bestäm ett datum för när målet ska vara uppfyllt. Det gör att det är större chans att du faktiskt når dina mål. Att arbeta med att sätta upp mål, är ett bra verktyg för att bygga dig en grund.

Fundera lite på vad du vill i livet och fundera på vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med? För att nå ett mål, så måste du göra en förändring. Gör du samma sak idag som du gjorde igår och i förrgår så kan du räkna med att fortsätta att få samma resultat. Vad du behöver göra är att tänk nytt och tänk annorlunda. Se din förändring som något nytt och spännande, en utmaning!

Skapa en ny vana

Denna vecka föreslår jag att du sätter upp mål och delmål som du arbetar mot. Det kan vara mål som gäller din hälsa eller din livsstil eller ditt liv i övrigt.

jump-with-joy